AXA’nın Groupama Sigorta’yı alma süreci tamamlandı

AXA’nın, bu yıl başında açık­ladığı Groupama Sigorta ve Groupama Hayat hisseleri­ni elinde bulunduran Groupa­ma Investment Bosphorus Hol­ding hisselerinin yüzde 100’ünü satın alma süreci tamamlandı. 2022 yılı sonu itibarıyla yüzde 124,5 büyüme oranı, 13,3 milyar TL prim üretimi, yüzde 6,5 pa­zar payı ve 2,4 milyar TL fon bü­yüklüğüne sahip olan AXA Tür­kiye, ülke genelinde 2.800’den fazla acentesi ve 800’ün üzerin­de çalışanı ile müşterilerine hiz­met veriyor. AXA Türkiye, sa­tın alma ile birlikte Groupama Sigorta ve Groupama Hayat’ın çalıştığı 1.700’den fazla acente ile çalışma imkanı bulacak ve 300’ün üzerinde çalışanını bün­yesine katacak.

AXA Türkiye’nin bağlı oldu­ğu AXA Madrid International Hub Genel Müdürü Nuria Fer­nandez şirketin ağına dahil olan yeni dağıtım kanallarıyla iş kol­larında pazar payını artıracak­larını ve Türkiye operasyonun­da çok farklı bir boyuta ulaşa­caklarını söyledi. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken ise “Grou­pama’nın Türkiye’deki operas­yonlarını satın alma süreci AXA Grubu’nun Türkiye’ye olan gü­venini gösteren bir hamle ol­makla birlikte ‘Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme’ olarak ad­landırdığımız 2023 yılı strate­jimizi de destekleyen bir adım oldu” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir